اخبار داغ
  انرژی بادی

  چاپ گزارش عملکرد ایران طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ در کتاب انجمن جهانی انرژی بادی (WWEA) توسط BPN

  اضافه شدن ۸ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا ۱۰ سال آینده

  تولید توربین‌های بادی پنج مگاواتی در آینده نزدیک

  آلمانیها برای ساخت نیروگاههای بادی در خوزستان سرمایه گذاری می کنند

  استفاده از انرژی بادی برای برق رسانی در مازندران

  مشارکت سرمایه‌گذاران آلمانی برای احداث نیروگاه بادی در ایران

  هدف گوگل از سرمایه‌گذاری عظیم در انرژی بادی چیست