اخبار داغ
    شرکت

    مجوز تحویل اراضی شهرستان نهبندان جهت اجرای طرح نیروگاه بادی

    پروانه احداث نیروگاه بادی به ظرفیت اسمی ۱۰ مگاوات

    مجوز احداث خط تولید توربین

    معرفی شرکت بادران پارس نیرو گستر خاوران BPN