اخبار داغ
    مجوزها و مدارک

    مجوز تحویل اراضی شهرستان نهبندان جهت اجرای طرح نیروگاه بادی

    پروانه احداث نیروگاه بادی به ظرفیت اسمی ۱۰ مگاوات

    مجوز احداث خط تولید توربین